Typ výcviku

Vybrané výcviky

20 €

Telefonická konzultácia do 30 minút

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

35 €

Telefonická konzultácia priamo s Jurajom Ferkom do 30minút

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

45 €

Individuálna konzultácia prezenčne

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

75 €

Individuálna konzultácia s Jurajom Ferkom ONLINE cez SKYPE

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

75 €

Individuálna konzultácia priamo s Jurajom Ferkom prezenčne

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

180 €

Základná poslušnosť Individual prezenčne

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

150 €

Základná poslušnosť ONLINE cez SKYPE

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

300 €

Základná poslušnosť priamo s Jurajom Ferkom prezenčne

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

180 €

Teenager Individual

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

45 €

Odstraňovanie nežiadúceho správania

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

45 €

Iné individuálne výcviky

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

45 €

Úvodná konzultácia k VIP výcviku

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa

25 €

Príprava na výstavy Individual

Individuálny výcvik
Termín: dohodou

Prihlásiť sa