Zľava!

Konzultácia s Jurajom Ferkom prezenčne – NEPOSLUŠNÍ PO SLOVENSKU

Katalógové číslo: - Kategórií:
Trvanie výcviku:

1x 60 minút

100,00 

Popis

Ponúkame Vám možnosť absolvovať konzultáciu priamo s Jurajom Ferkom, majiteľom a hlavným inštruktorom výcvikovej školy Doggie, ktorý taktiež vystupuje ako inštruktor zvierat v reláciách Neposlušní, bez nutnosti úhrady cestovných nákladov v prípade, že sa prispôsobíte termínovo a časovo a bývate do 50km od miesta, kde sa bude nachádzať Juraj s Neposlušnými po  Slovensku.

Je potrebné si konzultáciu objednať čo najskôr, lebo v každej lokalite sú voľné maximálne 3 termíny.

Ak sa prihlásia viacerí záujemci na jeden termín, uprednostnení bude ten, koho úhrada príde skôr.

Konzultácie sú zamerané na analýzu rodiny, odstraňovanie nežiadúceho správania, psychológiu psov a zodpovedanie Vašich otázok a pomoc nájsť vhodné riešenie Vášho problému so psom.

Taktiež ponúkame možnosť konzultácie pri výbere vhodného psa do Vašej rodiny a prostredia.

Ďalšie informácie

Trvanie výcviku:

1x 60 minút