12. marca 2023

Zážitkový tábor Doggie s Jurajom Ferkom

Srdečne Vás aj Vašich psíkov pozývame na 13. ročník Zážitkového tábora DOGGIE s Jurajom Ferkom

Dátum:
1. turnus: 2.7.-6.7.2023
2. turnus: 13.8.-17.8.2023

Miesto:
Hotel Hrabovo – Malinô Brdo, Ružomberok

Cena:
Poplatok za tábor sa platí vopred a jeho výška sa mení podľa dátumu zaslania platby nasledovne:
do 31.5.2023 je poplatok 220 Eur / pes / turnus
od 1.6.2023 je poplatok 275 Eur / pes / turnus
Druhý pes v rodine platí poplatok 110 Eur / pes / turnus.
Tretí a každý ďalší pes v rodine platí poplatok 65 Eur / pes / turnus.
Sprevádzajúca osoba bez psa poplatok neplatí.

Za smerodajný sa berie dátum prijatia platby (nie prihlášky).

Ubytovanie v hoteli Hrabovo** zabezpečuje organizátor tábora podľa aktuálneho cenníka.

Ubytovanie si účastník môže zabezpečiť aj sám mimo hotela Hrabovo**.

PROPOZÍCIE

PRIHLÁŠKA na tábor

Deadline na prihlášky spolu s ubytovaním je pre 1.turnus 1.6.2023, pre 2.turnus 15.7.2023 – po tomto termíne Vám nevieme zaručiť voľné kapacity na ubytovanie v hoteli Hrabovo.

Súvisiace príspevky