Hotel pre psov DOGGIE Resort*****

Hotel je vhodný pre každého psa, ktorý neprejavuje známky agresivity, separačnej úzkosti a zvládne úvodné stretnutie pred nástupom do hotela.

Služby v našom hoteli:

Program hotelových hostí:

7:00 – 8:00 Ranné venčenie, kontrola zdravotného stavu, kŕmenie, podanie prípadných liekov, zoznámenie so škôlkarmi, pokiaľ je pracovný deň.
8:00 – 10:00 Aktivity herné a výcvikové kolektívne v skupine – podľa počasia interiér alebo exteriér
10:00 – 12:00 Individuálne výcvikové aktivity – základná poslušnosť
12:00 – 13:30 Obed pre psov aj personál a oddych po jedle, posielanie denných info a fotiek klientom
13:30 – 16:00 Herné a výcvikové aktivity, agility prekážky, aportovanie, pachové práce
15:00 – 16:00 Prípadné kúpanie, sušenie, česanie
16:00 – 19:00 Samostatné aktivity každý na svojej izbe, inteligentné hračky, žuvacie artikle, pozeranie TV
19:00 – 21:00 Večera, mojkanie
21:00 – 23:00 Individuálne kľudové večerné venčenie pred spaním

Doggie Taxi:

V cene ubytovania Vám psa dovezieme aj odvezieme v rámci Bratislavského kraja.
Doggie Taxi zároveň na Vašu požiadavku zabezpečí počas pobytu veterinárnu návštevu, návštevu groomera, prípadne inú cestu podľa Vášho želania.

Podmienky prijatia psa do hotela:

Vyhradzujeme si právo odmietnuť psa z relevantných dôvodov a to aj v prípade úhrady zálohy, alebo poplatku. V takomto prípade Vám zálohu/poplatok vrátime po odrátaní nákladov.

Cenník

SlužbaCena
Hotel – každých začatých 24 hodín60 Eur
Kúpanie, sušenie, česanie v Salóne – pri pobyte do 3 dní30 Eur
Doggie Taxi pre dovoz a odvoz0 Eur
Doggie Taxi na objednávku0,30 Eur/km
Výjazd so psom počas pobytupo dohode
Vyplniť prihlášku do hotela

Všetky platby sú vždy vopred na faktúru.
V relevantnom dôvode na prerušenie alebo storno pobytu zo strany klienta Vám nevyčerpaný alikvotný poplatok prenesieme ako kredit na služby do budúcnosti. Tento kredit platí aj na služby Výcvikovej školy DOGGIE. Prevádzkovateľom je spoločnosť DOGGIE Resort s.r.o.
Cenník platný od 1.1.2022