Škôlka pre psov DOGGIE Resort*****

Denná škôlka pre psov – Pracovné dni 7:00 – 17:00

Škôlka pre psov je celosvetovo používaný model vyplnenia aktivity pre psíkov počas pracovného a školského vyťaženia rodiny.

Cieľom škôlky je zabezpečiť pre našich miláčikov zmysluplný program počas dňa:

Psa je možné doviezť po 7:00 a vyzdvihnúť do 17:00.

V prípade neprevzatia psa do 17:00 fakturujeme klientovi doplatok do poplatku za hotel.

Program škôlky v pracovných dňoch

7:00 – 8:00 Ranná kontrola zdravotného stavu, otvorenie prevádzky
8:00 – 10:00 Aktivity herné a výcvikové kolektívne v skupine – podľa počasia interiér alebo exteriér
10:00 – 12:00 Individuálne výcvikové aktivity prestriedané s relaxom
12:00 – 13:30 Obed pre psov aj personál a oddych po jedle, posielanie denných info a fotiek klientom
13:30 – 16:00 Herné a výcvikové aktivity – podľa počasia interiér alebo exteriér
15:00 – 16:00 Prípadné kúpanie, sušenie, česanie
16:00 – 17:00 Odovzdávanie psíkov, voľný výbeh
17:00 Uzavretie prevádzky a prechod na režim hotela

Podmienky prijatia psa do škôlky:

Pre koho škôlka nie je určená:

Vyhradzujeme si právo odmietnuť psa z relevantných dôvodov a to aj v prípade úhrady permanentky. V takomto prípade Vám alikvotnú časť poplatku vrátime.

Cenník

SlužbaCena
Pravidelný škôlkar Permanentka 10 pracovných dní250 €
Jednorázová návšteva – pracovné dni30 €
Animačný deň s individuálnymi aktivitami vrátane Doggie Taxi do 25km60 €
Kúpanie, sušenie, česanie v salóne30 €
Doggie Taxi na objednávku0,30 €/km

Všetky platby sú vždy vopred na faktúru, alebo pri prevzatí psa v hotovosti.

V relevantnom dôvode na prerušenie škôlky zo strany klienta Vám nevyčerpaný alikvotný poplatok prenesieme ako kredit na služby do budúcnosti. Tento kredit platí aj na služby Výcvikovej školy DOGGIE. Prevádzkovateľom je spoločnosť DOGGIE Resort s.r.o.

Cenník platný od 31.3.2023