Zľava!

Basic Group

Katalógové číslo: - Kategórií:
Miesto výcviku:

Bratislava – Petržalka, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok

Vek psa:

Vek psa 3-12 mesiacov, Vek psa viac ako 12 mesiacov

Typ výcviku:

Kolektívny výcvik

Účasť na výcviku:

Prezenčne

Trvanie výcviku:

7x 50 minút + skúška

100,00 150,00 

Popis

Basic Group je kolektívny kurz základnej poslušnosti pre psov všetkých vekových kategórii a všetkých plemien, ktorý začína v presne stanovených termínoch.

Do kurzu sa môže prihlásiť každý pes od dovŕšenia 3. mesiaca veku. No odporúčame ho skôr starším psom, ktorí sa už nemôžu zaradiť do kurzu Puppy Group z dôvodu veku viac ako 12 mesiacov.

Kurz trvá 8 týždňov rozložených na 7 výcvikových hodín a na ôsmej hodine je kurz ukončený Skúškou základnej ovládateľnosti mestského psa. Výcviková hodina má trvanie 50 minút a býva 1x do týždňa. Po úspešnom ukončení skúšky Vám bude bezplatne odovzdané Vysvedčenie z absolvovanej skúšky a pre prvých troch najúspešnejších aj symbolické ocenenie.

Kurz Basic Group je predpokladom na pokračovanie v kurzoch Teenager Group po odporúčaní inštruktorom.

Počas kurzu sú všetci psy na vôdzkach a súčasťou kurzu NIE JE voľný výbeh psov, no napriek tomu si zvykajú na prostredie viacerých psov vo svojej blízkosti. Kurzu sa môžu s náhubkom zúčastniť aj agresívne psy.

Počas prvej výcvikovej hodiny sa Vaše psi spoznajú, Vy sa oboznámite s priebehom celého kurzu a zároveň sa naučíte upriamovať pozornosť svojho psa na seba v kolektíve iných psov. Počas ďalších výcvikových hodín spoločne preberieme základne povely „Sadni“, „Ľahni“, „Ku mne“, „K nohe“, odloženie psa a odmietnutie potravy od cudzieho. Okrem povelov sa naučíte ako so svojim psom komunikovať, ako rozoznať jeho reč tela a ako ho odmeňovať a ovládať v kolektíve iných psov.

Celý kurz bude prebiehať podľa presnej metodiky.

Každý pes musí byť plne zaočkovaný a psi starší ako 6 mesiacov musia mať aj očkovanie proti besnote.

Výcvikové hodiny prebiehajú za každého počasia.

Ďalšie informácie

Miesto výcviku:

Bratislava – Petržalka, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok

Vek psa:

Vek psa 3-12 mesiacov, Vek psa viac ako 12 mesiacov

Typ výcviku:

Kolektívny výcvik

Účasť na výcviku:

Prezenčne

Trvanie výcviku:

7x 50 minút + skúška