Zľava!

Puppy Group

Katalógové číslo: - Kategórií:
Miesto výcviku:

Bratislava – Petržalka, Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava – Rača, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok

Vek psa:

Vek psa 3-12 mesiacov

Typ výcviku:

Kolektívny výcvik

Účasť na výcviku:

Prezenčne

Trvanie výcviku:

7x 50 minút + skúška

100,00 150,00 

Popis

Puppy Group je kolektívny kurz základnej poslušnosti pre šteniatka a mladých psov do 12 mesiacov veku, ktorý začína v presne stanovených termínoch.

Do kurzu sa môže prihlásiť každý pes od dovŕšenia 3. mesiaca veku až do dovŕšenia 12.mesiaca veku. Ak má Váš pes viac ako 12 mesiacov, odporúčame absolvovať kolektívny kurz Basic Group alebo individuálny kurz Základná poslušnosť Individual.

Kurz trvá 8 týždňov rozložených na 7 výcvikových hodín a na ôsmej hodine je kurz ukončený Skúškou základnej ovládateľnosti mestského psa. Výcviková hodina má trvanie 50 minút a býva 1x do týždňa. Po úspešnom ukončení skúšky Vám bude bezplatne odovzdané Vysvedčenie z absolvovanej skúšky a pre prvých troch najúspešnejších aj symbolické ocenenie.

Kurz Puppy Group je predpokladom na pokračovanie v kurzoch Teenager Group.

Súčasťou kurzov je socializačná škôlka šteniat, ktorá zabezpečuje priestor pre socializáciu Vašich miláčikov. Socializácia je zabezpečená voľným výbehom všetkých psov v kurze, pričom psi spoločne komunikujú, hrajú sa, naháňajú a zvykajú si na prítomnosť iných psov. Socializácia zabezpečuje, že Váš pes nebude v dospelosti agresívny na iných psov a zároveň sa bude vedieť správať lepšie aj v kolektíve ostatných psov a ľudí. V kolektíve sa naučí ako sa podriadiť silnejšiemu, alebo presadiť sa nad inými psami. Ak je pes od detstva v kolektíve iných psov, nebude agresívny a bude oveľa ľahšie ovládateľný.

Počas prvej výcvikovej hodiny sa Vaše psi spoznajú, Vy sa oboznámite s priebehom celého kurzu a zároveň sa naučíte upriamovať pozornosť svojho psa na seba v kolektíve iných psov. Počas ďalších výcvikových hodín spoločne preberieme základne povely „Sadni“, „Ľahni“, „Ku mne“, „K nohe“, odloženie psa a odmietnutie potravy od cudzieho. Okrem povelov sa naučíte ako so svojim psom komunikovať, ako rozoznať jeho reč tela a ako ho odmeňovať a ovládať v kolektíve iných psov.

Celý kurz bude prebiehať podľa presnej metodiky.

Každý pes musí byť plne zaočkovaný a psi starší ako 6 mesiacov musia mať aj očkovanie proti besnote.

Výcvikové hodiny prebiehajú za každého počasia.

Ďalšie informácie

Miesto výcviku:

Bratislava – Petržalka, Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava – Rača, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok

Vek psa:

Vek psa 3-12 mesiacov

Typ výcviku:

Kolektívny výcvik

Účasť na výcviku:

Prezenčne

Trvanie výcviku:

7x 50 minút + skúška